တာ၀န္ခံမ်ားနွင့္မိတ္ဆက္ျခင္း

Tsuchiya Kiyoshi
တိုင္းျပည္:ဂ ်ပန္
စီမံခံ့ခဲြမွဳအေထာက္အပ

Watanabe Mari
တိုင္းျပည္:ဂ ်ပန္
ရုံးပိုင္းစာေရး

Chin Eisou
တိုင္းျပည္:တရုတ္
ဂ်ပန္တြင္ေနထိုင္သည့္နွစ္:4 နွစ္
Comment:
နုိင္ငံျခားသားမိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားအခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ကိုလုပ္ခ်င္တာလား အိမ္မွာပဲသက္သက္သာသာနဲ ့ေနခ်င္ပါသလား။ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ကိုစိတ္၀င္စားသူမ်ားအတြက္အရင္ဆုံးကြ်န္မတို ့LINKSTAFF ကုမၼဏီကိုဆက္သြယ္ပါရွင

Hyo Katsuna
တိုင္းျပည္:တရုတ္
ဂ်ပန္တြင္ေနထိုင္သည့္နွစ္:6 နွစ္
Comment:
ဂ်ပန္မွာေနထိုင္ေနတဲ့နိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္အလုပ္အကိုင္မ်ားကိုမိတ္ဆက္ေပးလ်ွက္ရွိပါတယ္။ အားလုံးရဲ့အခက္အခဲမ်ားကို နားေထာင္ေပးျပီးကြ်န္မရဲ့ အေတြ ့အျကံုအရ အေျခခံကစျပီး အျကံေပးသင္ျပေပးျခင္းျဖင့္ အားလုံးနဲ ့ကိုက္ေသာအလုပ္မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္ရွင္။

အိပြင့္ျဖိဳး
တိုင္းျပည္:ျမန္မာ
ဂ်ပန္တြင္ေနထိုင္သည့္နွစ္:4 နွစ္
Comment:
ဂ်ပန္တြင္ေနထိုင္ျကတဲ့နိူင္ငံျခားသားမ်ားအားလုးံအတူတူျကိုးစားျကရေအာင္။
အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ရွာေနတဲ့သူမ်ားကြ်န္မကိုဆက္သြယ္ေပးျကပါ။

မိုကိုစန္းေမာင္
တိုင္းျပည္:ျမန္မာ
ဂ်ပန္တြင္ေနထိုင္သည့္နွစ္:6 နွစ္
Comment:
သင္သည္ကိုယ့္ကိုကိုယ္ယံုျကည္ျပီးျကိုးစားမယ္ဆိုရင္ သင္လုပ္ခ်င္တ့ဲအရာအားလုံးပာာဘာမဆိုျဖစ္လာနိုင္တယ္။
အိမ္မက္ကိုလက္ေတြ ့အေကာင္အထည္ေဖာ္နုိင္ရန္အတြက္အတူျကိုးစားျကရေအာင္။

Rahman Mohammad Saidur
တိုင္းျပည္:ဘဂၤလားေဒ့ရွ္
ဂ်ပန္တြင္ေနထိုင္သည့္နွစ္:11 နွစ္နဲ ့ 8လ

Mohammad Maruf Siddique
တိုင္းျပည္:ဘဂၤလားေဒ့ရွ္
ဂ်ပန္တြင္ေနထိုင္သည့္နွစ္:2 နွစ္နဲ ့ 9လ

Tomas Roy
တိုင္းျပည္:ဘဂၤလားေဒ့ရွ္
ဂ်ပန္တြင္ေနထိုင္သည့္နွစ္:10လ

Arjun Gyanwali
တိုင္းျပည္:နီေပါ
ဂ်ပန္တြင္ေနထိုင္သည့္နွစ္:4 နွစ္

page top