အလုပ္ေျပာင္းျခင္းကိုယ္ေတြ ့အေတြ ့အျကံ

အသက္အရြယ္မေရြးအလုပ္၇ွာေနသူမ်ားကိုအလုပ္မိတ္ဆက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
အခုခ်ိန္ထိအလုပ္မိတ္ဆက္ေပးေနေသာဗီဇာမ်ားမွာ.၊ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား . မွွီခိုွဗီဇာမ်ား . ေအးက်ဴးဗီဖာမ်ား . ေတးက်ဴးဗီဖာမ်ား . ဂ်ပန္လူမ်ိဳးနဲ ့လက္ထပ္ထားေသာဗီဇာမ်ားျဖင့္ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ေစလႊတ္၀န္ထမ္းမွအျမဲတမ္း၀န္ထမ္းျဖစ္သည္အထိ၀န္ေဆာင္မွဳေပးျခင္း

အလုပ္တည္ေနရာ: Yuryo Rojin Home ,Nerimaku,Tokyo
Job-seeker: ဂ်ပန္ေရာက္3နွစ္ခြဲ အသက္25နွစ္၊ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသူတရုတ္လူမ်ိဴး(မိန္းကေလး)
ဂ်ပန္စာ(N1Level).
တစ္နွစ္၀င္ေငြ: ယမ္းေသာင္း300 (တစ္ပတ္5၇က္) သက္ျကီးရြယ္အိိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး၀န္ထမ္း
ေစလြွတ္၀န္ထမ္းအေနျဖင့္လက္ရွိအလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။2017/4လပိုင္းမွစျပီးအျမဲတမ္း၀န္ထမ္းအေနျဖင့္ခန့္ရန္စီစဥ္ထားပါသည္။

Facility's comment

နိုင္ငံျခားသားကိုအျမဲတမ္း၀န္ထမ္းအေနျဖင့္ပထဆံုးအလုပ္ခန့္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဗီဇာေျပာင္းလဲျခင္းနွင့္အလုပ္ခ်ိန္သက္မွတ္ျခင္းတို့နွင့္ပက္သက္ျပီးနားမလည္ခဲ့ေပမဲ့ Link Staff ရဲ့အကူအညီျဖင့္အဆင္ေျပစြာဗီဇာေျပာင္းလဲေပးနိုင္ခဲ့ပါသည္။
အင္တာဗ်ဴးမွစျပီးအလုပ္၀င္ျပီးေနာက္ပိုင္းထိအျကံေပးလမ္းညြွန္မွဳမ်ားကိုလည္းေသခ်ာ၀န္ေဆာင္မွဳေပးခဲ့ျခင္းေျကာင့္နိုင္ငံျခားသားျဖစ္ေပမဲ့လို့လည္းစိတ္ခ်လက္ခ်၀န္ထမ္းအျဖစ္ခန့္အပ္ခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္ျပီးေတာ့လည္းLink Staffမွမိတ္ဆက္ေပးေသာနိုင္ငံျခားသား၀န္ထမ္းမ်ားကိုလည္းအလုပ္ခန ့္ရန္စဥ္းစားလ်က္ရွိပါသည္။

Job-seeker's comment

ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မတို့သည္လက္ရွိလုူမွဳဖူလုံေရးေက်ာင္းတြင္ ညာသင္လွ်က္ရွိပါသည္။လာမည့္၄လပိုင္းတြင္
ေက်ာင္းျပီးပါမည္။ အလုပ္ရွာေဖြေနဆဲကာလတြင္ Linkstaff ကုပၼဏီနွင့္ေတြ ့ဆုံခဲ့ပါသည္။ အလုပ္မ၀င္ခင္
အထိ အခ်ိန္ညိွျခင္းမ်ား ၊ အလုပ္၀င္ျပီးေနာက္ပိုင္းဗီဇာတိုးဖို ့အတြက္အကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့မွဳမ်ားရရွိခဲ့
ပါသည္။ တာ၀န္ခံက ကိုယ့္လူမ်ိဳးတရုတ္လူမ်ိဳးျဖစ္တဲ့အတြက္ စကားေျပာရဆိုရတာ ေတာ္ေတာ္ကို အဆင္
ေျပပါတယ္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာသိခ်င္ေသာအေျကာင္းအရာမ်ားကိုေျပာျပတိုင္ပင္လို ့လဲရခဲ့ပါတယ္။

ေတးဂ်ဴးဗီဇာ/အျမဲတမ္း၀န္ထမ္္းအျဖစ္မိတ္ဆက္ျခင္း

အလုပ္တည္ေနရာ: ဂ်ပန္ေရာက္3နွစ္ခြဲ အသက္46နွစ္၊ေတးဂ်ဴးဗီဇာကိုင္ေဆာင္ထားသူတရုတ္လူမ်ိဴး(မိန္းကေလး)
Job-seeker:
လြယ္ကူေသာေန့စဥ္သံူးစကား(N4 Level)
တစ္နွစ္၀င္ေငြ: တစ္နွစ္၀င္ေငြ ၊ ယမ္းေသာင္း200 (တစ္ပတ္5၇က္) သက္ျကီးရြယ္အိိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး၀န္ထမ္း
ယခုလက္ရွိစာခ်ဳပ္၀န္ထမ္းအျဖစ္အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်ွက္ရွိပါသည္။ နွစ္၀က္စာခ်ဳပ္၀န္ထမ္းအေနျဖင့့္ျပီးဆံုးပါကအျမဲတမ္း၀န္ထမ္းအျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္ရည္ရြယ္ထားပါသည္။
လစာလဲတိုးပါမည္။

Facility's comment

သက္ျပီးရြယ္အိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး၀န္ထမ္းမလံုေလာက္သည့္အတြက္ Link Staffမွနိုင္ငံျခားသား၀န္ထမ္းမ်ားမိတ္ဆက္ေပးျခင္းကိုလက္ခံလ်က္ရွိပါသည္။
ဂ်ပန္စကားသိပ္နားမလည္ေပမဲ့လည္းLink Staffမွတာ၀န္ခံရဲ့အကူအညီေျကာင့္အခက္အခဲမရွိအလုပ္၀င္နိုင္ခဲ့ပါသည္။အလုပ္၀င္ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္လည္းအခက္အခဲမ်ားကိုေဆြးေႏြးေပးျခင္းမ်ားေျကာင့္စိုးရိမ္ေျကာင့္ျကမွဳမရွိအလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။

Job-seeker's comment

အလုပ္၀င္တဲ့ပထမဆံုးေန့တြင္လည္းအတူတူလိုက္ပါဘာသာျပန္ေပးမွဳေျကာင့္အခုလက္ရွိခ်ိန္ထိ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အခက္အခဲမရွိ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။

ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသား (ေစလြွတ္၀န္ထမ္း)

အလုပ္တည္ေနရာ: Chiba Ken
Job-seeker: (ဂ်ပန္ေရာက္1နွစ္ခြဲ အသက္24နွစ္၊ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားတရုတ္လူမ်ိဴး(ေယာက္်ားေလး)
(လြယ္ကူေသာေန့စဥ္သံူးစကား)(N3Level) Cetificate မရွိ
တစ္နွစ္၀င္ေငြ: သက္ျကီးရြယ္အိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး(တစ္ပတ္4ရက္၊တစ္နာ၇ီတစ္ေထာင္)
လက္ရွိတြင္ေစလြွတ္၀န္ထမ္းအေနျဖင့္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။

Facility's comment

နိုုင္ငံျခားသားပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ားကိုလက္ခံဖို့ဆုိရင္ျဖင့္အခ်ိန္ကတစ္သတ္မတ္တည္းမရွိတဲ့အတြက္ေျကာင့္အခ်ိန္ဇယားညွိရန္ခက္ခဲသျဖင့္၀န္ထမ္းခန့္ရန္အတြက္မစဥ္းစားခဲ့ပါဘူး။Link Staff ရဲ့အကူအညီျဖင့္အလုပ္၀င္နိုင္မည့္အခ်ိန္နဲ့ရက္မ်ားကိုျကိုတင္ညိွနိွုင္းေပးခဲ့အတြက္နိုုင္ငံျခားသားပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားကိုပထမဆံုးလက္ခံခဲ့ပါသည္။လက္ခံျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္လည္းအစီတက်ေဆာင္၇ြက္ေပးမွဳေျကာင့္လက္ရွိတြင္လည္းေနာက္ထပ္တစ္ေယာက္မိတ္ဆက္ေပးရန္အတြက္လည္းေတာင္းဆိုထားပါသည္။

Job-seeker's comment

ဂ်ပန္နိုင္ငံကိုပညာေတာ္သင္လာျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္စက္ရံုနွင့္စားေသာက္ဆိုင္တြင္အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ကြ်န္ေတာ္ကစက္ရံုအလုပ္ကိုသိပ္မျကိဳက္တဲ့အတြက္link Staff ကုမၸဏီတြင္မွတ္ပံုတင္ခဲ့ပါသည္။မွတ္ပံုတင္ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္တာ၀န္ခံမွသက္ျကီးရြယ္အိုေစာင့္ေရွာက္ေရးအလုပ္ကိုမိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။သက္ျကီးရြယ္အိုုေစာင့္ေရွာက္ေရးအလုပ္ကိုပထမဆံုးစျပီးလုပ္တဲ့အတြက္အလုပ္ရဲ့အေျကာင္းအရာမ်ားနွင့္ပက္သတ္ျပီးနားမလည္ခဲ့တဲ့အတြက္ေျကာင့္တာ၀န္ခံမွအလုပ္နွင့္ပက္သတ္ျပီးေသခ်ာရွင္းျပေပးခဲ့မွဳေျကာင့္လက္ရွိတြင္လည္းအခက္အခဲမရွိဘဲအလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။

page top